Laboratorium Betonu

Zakres Działalności:


Zgodnie z założeniami Zakładowej Kontroli Produkcji Laboratorium Betonu prowadzi kontrolę jakości dostarczanych surowców oraz wykonuje badania:


  • mieszanek betonowych i stwardniałych betonów oraz możliwości modyfikowania ich właściwości za pomocą dodatków oraz domieszek;
  • betonów - na pobranych próbkach (badania niezbędne do określenia stopnia powtarzalności produkowanego betonu);
  • zapraw wykorzystywanych w budownictwie;
  • prefabrykatów i wyrobów betonowych