Beton

Produkujemy betony towarowe zwykłe do powszechnych zastosowań, a także o podwyższonej odporności na ścieranie, penetrację wody pod ciśnieniem, działanie agresywnego środowiska itp.


Wytwarzane przez nas mieszanki betonowe są poddawane kontroli jakościowej przez doświadczony personel. Spełniamy tym samym wymagania normy:


PN-EN 206-1:2003 „Beton, Cześć 1: wymagania, właściwości , produkcja i zgodność” oraz norm powiązanych.


Beton

 • stabilizacja 0,5- 1,5 MPa
 • stabilizacja 1,5- 2,5 MPa
 • stabilizacja 2,5- 5,0 Mpa
 • stabilizacja 5,0- 7,5 Mpa
 • betony specjalne
 • betony posadzkowe
 • betony mostowe
 • betony drogowe
 • betony samozagęszczalne
 • betony hydrotechniczne
 • betony wysokiej - wytrzymałości BWW
 • betony architektoniczne
 • betony chude
 • betony ciężkie
 • betony lekkie
 • beton wg receptury Zamawiającego