Sponsoring Betoniarnia SED-BUD Sp. z o.o. Chromiński

Obecnie Siedleckie Centrum Budownictwa SED-BUD Sp. z o.o. wspiera następujące organizacje sportowe:
Miejski Klub Piłkarski POGOŃ SIEDLCE

Miejski Klub Piłkarski POGOŃ SIEDLCE


Pierwszy udokumentowany publiczny pokaz gry w piłkę nożną na ziemiach polskich odbył się we Lwowie 14 lipca 1894 r. Mieszkańcy Siedlec zaczęli grać w futbol kilkanaście lat później, w połowie drugiej dekady XX wieku. Według wydanych wspomnień siedleckich emigrantów, w latach 1916-1918 w Siedlcach rozgrywała mecze żydowska drużyna Sztern (Gwiazda), której przeciwnikami były inne drużyny zakładane w mieście.

W 1917 r. w okupowanych wówczas przez wojska niemieckie Siedlcach, działająca na poły jawnie, na poły konspiracyjnie komórka Polskiej Organizacji Wojskowej skierowała do władz miasta podanie o zalegalizowanie Towarzystwa Sportowego Piechur, ale pismo POW pozostało bez odpowiedzi. zobacz więcej informacji

....................................................................................................................................................................................